Petr Stepanek

Education:

 • 1989-1993: Grammar school, Vídeňská 47, Brno (specialization for programming)
 • 1993-1998: Degree Master of Science: Faculty of Sciences, Mararyk University Brno, Physical Geography, specialization Climatology and Hydrology (thesis: Methods of air temperature and precipitation variation analysis on example of Brno, supervisor Prof. Rudolf Brazdil), graduated with distincion (dean’s award)
 • 1998-2006: Degree Ph.D.: Faculty of Sciences, Mararyk University Brno, Climatology and Hydrology (dissertation: Air Temperature Fluctuations in the Czech Republic in the Period of Instrumental Measurements, supervisor Prof. Rudolf Brazdil)

 Positions:

 • 1998-2001: assistant at the Department of Geography, Masaryk University Brno.
 • 2003-2005: climatologist/agrometeorologist at the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI), regional office Brno
 • since 2005: chief of department of meteorology and climatology at regional office Brno of the Czech Hydrometeorological Institute

 Research fields:

 • Climatological databases processing
 • Quality control, homogenization and filling missing values of time series
 • Creation of gridded datasets
 • Time and spatial analysis of climatological series
 • Extreme value analysis
 • Validation and correction of climate model results
 • Creation of software for time series quality control, homogenization and analysis (AnClim, ProClimDB, LoadData)

 Selected projects:

 • Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA) (6th FP EU, STREP, GOCE 037005, 2006-2009, coordinator T.Halenka, Charles University, Prague)
 • ENSEMBLE-based predictions of climate change and its impacts (ENSEMBLES) (6th FP EU, GOCE-CT-2003-505539, 2004-2009, coordinator D.Griggs, Meteorological Office, Bracknell, UK)
 • Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach (HOME) (COST Action ES0601, 2007-2011, chair Oliver Mestre), leader of WP4
 • Cambio climatico y dynamica forestal en ecosistemas mediterraneos (Climatic variability and forest dynamics in ecotone ecosystems) (Ministerio de Educación y Ciencia, Spain, CGL2005-04270, 2005-2010, coordinator Dr. Martín de Luis, Geography Department, University Zaragoza, Spain)
 • Estudio de la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones en la Comunidad Autónoma Aragonesa (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Spain, REN2002-01023-CLI, 2002-2005, coordinator José Carlos González Hidalgo, Geography Department, University Zaragoza, Spain)
 • Validace modelů statistického a dynamického downscalingu cílená na dopady (Impact-targeted validation of statistical and dynamical downscaling models) (GA ČR GA205/08/1619, 2008-2010, principal investigator Radan Huth)
 • Frekvenční analýza srážkových extrémů pomocí metody oblasti vlivu a nestacionárních rozdělení extrémních hodnot (Region of influence approach and non-stationary extreme value distributions in the frequency analysis of precipitation extremes) (GA AV ČR KJB300420601, 2006 – 2008, principal investigator Jan Kyselý)
 • Atlas podnebí a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území ČR (The Climate Atlas of the Czech Republic and Regionalization of the Global Climate Models Results Using Non-linear Methods) (MŽP SF/740/2/03, 2003 – 2005, principal investigator Taťána Míková)
 • Extreme weather events in the Czech Republic and their relationship to meso-α meteorological patterns (GA ČR P209/11/1990, 2011 – 2014, principal investigator Marek Kašpar)
 • Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na stabilitu rostlinné produkce v období 1801 až 2007 (Effect of the climate variability and meteorological extremes on the stability of crop production between 1801 and 2007) (GA ČR 521/08/1682, 2008 – 2010, principal investigator Miroslav Trnka)
 • Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad (Climate fluctuations in the Czech Republic during the instrumental period based on homogeneous secular series) (GA ČR P209/10/0605, 2010-2012, principal investigator Rudolf Brázdil)
 • Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst (Multilevel analysis of the urban and suburban climate taking medium-sized towns as an example) (GA ČR 205/09/1297, 2009 – 2012, principal investigator Petr Dobrovolný)
 • Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (Specification of existing estimates of climate change impacts in hydrology, water management, agriculture and forestry sectors and proposals for adaptation options) (MŽP SP/1A6/108/07, 2007-2011, principal investigator Jan Pretel)
 • Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (Global and regional climate model simulations in Central Europe in the 18th-20th centuries in comparison with observed and reconstructed climate) (GA ČR, P209/11/0956, 2011-2015, principal investigator Rudolf Brázdil)
 • Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení (Development of the regional climate model for a very high resolution) (GA ČR, P209/11/2405, 2011-2014, principal investigator Radan Huth)

 Selected publications:

 • Bauer, Z., Trnka, M., Bauerová, J., Možný, M., Štěpánek, P., Bartošová, L., Zalud, Z. (2009): Changing climate and the phenological response of Great Tit and Collared Flycatcher populations in floodplain forest ecosystems in Central Europe. Int J Biometeorol. DOI 10.1007/s00484-009-0259-7.
 • Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2001): Temperature series of the Czech Republic and its relation to Northern Hemisphere temperatures in the period 1961-1999. In: Brunet India, M., López Bonillo, D., eds.: Detecting and Modelling Regional Climate Change. Springer, Berlin, s. 69-80.
 • Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2000): Air Temperature Fluctuations in the Czech Republic in the Period 1961-1999. In: Reconstructions of Climate and its Modelling, Obrebska-Starkel, B., (eds.), IGUJ Krakow, 173-178. Domonkos, P., Štěpánek, P. (2009): Statistical characteristics of detectable inhomogeneities in observed meteorological time series. Stud. Geophys. Geod., 53, 239?-260
 • Farda, A., Štěpánek, P., Halenka, T., Skalák, P., Belda, M. (2007): Model ALADIN in climate mode forced with ERA40 reanalysis (coarse resolution experiment). Meteorologický časopis, 10, 123-130.
 • Gaál, L., Kyselý, J., Štěpánek, P. (2006): Region-of-influence approach to the frequency analysis of heavy k-day precipitation amounts. In: Bioclimatology and Water in the Land. Proc. Int. Bioclimatological Conference [CD-ROM], Strečno, Slovakia, 13 pp.
 • Hirschi M, Seneviratne SI, Alexandrov V, Boberg F, Boroneant C, Christensen OB, Formayer H, Orlowsky B, Stepanek P (2010): Observational evidence for soil-moisture impact on hot extremes in southeastern Europe. Nature Geoscience, 12 December 2010. doi:10.1038/ngeo1032
 • González Hidalgo J.C., Vicente, S.M., De Luis, M., Štěpánek, P., Cuadrat, J.M., Raventós, J., Sánchez Montahud, J.R. (2002): Reconstruccion de registros pluviales y creacion de una base de datos mensuales en la vertiente mediterránea espanola. En El agua y el clima (J.A. Guijarro, M. Grimalt, M. Laita y S. Alonso, Eds). Publicaciones de la Asociación Espanola de Climatología, Serie A, no 3, 219-228.
 • González Hidalgo, J.C., De Luís, M., Štěpánek, P., Raventós, J., Cuadrat, J.M. (2002): Reconstruccón, estabilidad y proceso de homogeneizado de series de precipitación en ambientes de elevada variabilidad pluvial. En La información climática como herramienta de gestión ambiental (J.M. Cuadrat, S.M. Vicente y M.A. Saz, Eds). AGE – Universidad de Zaragoza, 47-57.
 • Gonzalez-Hidalgo, J., C.,Lopez-Bustins, J.-A., Stepanek, P, Martin-Vide, J. and de Luis, M. (2009): Monthly precipitation trends on the Mediterranean fringe of the Iberian Peninsula during the second-half of the twentieth century (1951-2000). Int. J. Climatol. 29, 1415-1429.
 • Halásová, O., Gaál, L., Štěpánek, P. (2006). Extrémní srážky na Moravě a ve Slezsku v období přístrojového pozorování. In: Sborník XXI. sjezdu České geografické společnosti – Česká geografie v evropském prostoru, 30.8.-2.9.2006 České Budějovice, 1-6. [CD-ROM]
 • Kocmánková, E., Trnka, M., Eitzinger, J., Dobrovský, M., Štepánek, P., Semerádová, D., Balek, J., Skalák, P., Farda, A., Juroch, J. and Žalud Z. (2011): Estimating the impact of climate change on the occurrence of selected pests at a high spatial resolution: a novel approach. The Journal of Agricultural Science, 149, 185-195, doi:10.1017/S0021859610001140.
 • Kyselý, J., Beranová, R., Picek, J., Štěpánek, P. (2008): Simulation of summer temperature extremes over the Czech Republic in regional climate models. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 17, No. 5, 645-661.
 • De Luis, M., Gonzalez-Hidalgo, J. C., Longaresa, L. A., Stepanek, P. (2009): Seasonal precipitation trends in the Mediterranean Iberian Peninsula in second half of 20th century. Int. J. Climatol., 29, 1312-1323.
 • Mariano H. Masiokas, Ricardo Villalba , Brian H. Luckman , Marcelo E. Lascano , Silvia Delgado, Petr Stepanek (2008): 20th-century glacier recession and regional hydroclimatic changes in northwestern Patagonia. Global and Planetary Change, 60, 85-100.
 • Prosová, O., Štěpánek, P. (2006). Extrémní srážky a přívalové povodně v Bílých Karpatech. In: Venkovská krajina – sborník příspěvků, Slavičín a Hostětín, 12.-14.5.2006. Vydal ZO ČSOP Veronica, Brno. ISBN 80-239-716-2. 164-168.
 • Skalák, P., Štěpánek, P., Farda, A. (2008):Validation of ALADIN-Climate/CZ for present climate (1961-1990) over the Czech Republic. Időjárás, Vol. 112, No. 3-4, pp. 191-201.
 • Štěpánek, P. (2003): Homogeneización de las series de temperatura del aire en la República Checa durante el período instrumental (Homogenization of air temperature series in the Czech Republic during a period of instrumental measurements). Geographicalia, 43, 5-24.
 • Štěpánek, P. (2004): Homogenizace teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových pozorování. Práce a studie, 32. ČHMÚ – Praha, 56 s.
 • Štěpánek, P. (2004): Homogenization of air temperature series in the Czech Republic during a period of instrumental measurements. In: Fourth seminar for homogenization and quality control in climatological databases (Budapest, Hungary, 6-10 October 2003), WCDMP-No. 56. WMO, Genova. 117-133. http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/reports/WCDMP-56.pdf
 • Štěpánek, P., Mikulová, K. (2008): Homogenization of air temperature and relative humidity monthly means of individual observation hours in the area of the Czech and Slovak Republic. In: Fifth seminar for homogenization and quality control in climatological databases. WCDMP. WMO, Geneva. (v tisku)
 • Štěpánek, P., Řezníčková, L., Brázdil, R. (2008): Homogenization of daily air pressure and temperature series for Brno (Czech Republic) in the period 1848-2005. In: Fifth seminar for homogenization and quality control in climatological databases. WCDMP. WMO, Geneva (v tisku).
 • Štěpánek, P., Skalák, P. and Farda, A. (2008): RCM ALADIN-Climate/CZ simulation of 2020-2050 climate over the Czech Republic. In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině (Mikulov 9. – 11.9.2008). CD-ROM. ISBN 978-80-86690-55-1
 • Štěpánek, P., Zahradníček, P. (2009): ): Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000. In: Fyzickogeografický sborník 7. Přírodovědecká fakulta MU, Brno, p 193-198
 • Štěpánek, P., Zahradníček, P., Brázdil, R., Tolasz, R. (2011): Methodology of quality control and homogenisation of time series in climatology (in Czech). Práce a studie (in press)
 • Štěpánek, P., Zahradníček, P., Huth, R. (2011): Interpolation techniques used for data quality control and calculation of technical series: an example of Central European daily time series. Idöjárás, 115, 1-2, pp. 87-98.
 • Štěpánek, P., Zahradníček, P. a Skalák, P. (2009): Data quality kontrol and homogenization of air temperature and precipitation series in the area of the Czech Republic in the period 1961-2007. Advances in Science and Research, 3, 23-26, http://www.adv-sci-res.net/3/23/2009/
 • Trnka, M., Brázdil, R., Dubrovský, M., Semerádová, D., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Možný, M., Eitzinger, J., Málek, J., Formayer, H., Balek, J. a Žalud, Z. (2011): A 200-year climate record in Central Europe: implications for agriculture. Agronomy for Sustainable Development. sv. 31, no. 4, s. 634–641. ISSN 1774-0746.
 • Trnka, M., Eitzinger, J., Hlavinka, P., Dubrovský, M., Semerádová, D., Štěpánek, P., Thaler, S., Žalud, Z. Možný, M., Formayer, H. (2009): Climate-driven changes of production regions in Central Europe. Plant Soil Environ., 55, (6), pp 257-266
 • Trnka, M., Eitzinger, J., Dobrovský, M., Semerádová, D., Štepánek, P., Hlavinka, P., Balek, J., Skalák, P., Farda, A., Formayer and H., Žalud, Z. (2010): Is rainfed crop production in central Europe at risk? Using a regional climate model to produce high resolution agroclimatic information for decision makers. The Journal of Agricultural Science, 148, 639-656, doi:10.1017/S0021859610000638.
 • Venema, V. K. C., Mestre, O., Aguilar, E., Auer, I., Guijarro, J. A., Domonkos, P., Vertacnik, G., Szentimrey, T., Stepanek, P., Zahradnicek, P., Viarre, J., Müller-Westermeier, G., Lakatos, M., Williams, C. N., Menne, M. J., Lindau, R., Rasol, D., Rustemeier, E., Kolokythas, K., Marinova, T., Andresen, L., Acquaotta, F., Fratianni, S., Cheval, S., Klancar, M., Brunetti, M., Gruber, C., Prohom Duran, M., Likso, T., Esteban, P., and Brandsma, T. (2012): Benchmarking homogenization algorithms for monthly data, Clim. Past, 8, 89-115, doi:10.5194/cp-8-89-2012.
 • Vicente-Serrano, S.; Beguería, S.; Lopez-Moreno, J.I.; García-Verac, M.A.; Stepanek, P. (2010): A complete daily precipitation database for northeast Spain: reconstruction, quality control, and homogeneity, Int. J. Climatol., 30, 1146-1163.
 • Vizi, L., Hlásný, T., Farda, A., Štěpánek, P., Skalák, P. and Sitková, Z. (2011): Geostatistical modeling of high resolution climate change scenario data. Idöjárás 115, 71-85.