Pavel Zahradnicek

Education:

 • 2000 – 2005: Degree Master of Science: Faculty of Sciences, Masaryk University Brno, Geography and Cartography for High School and History (thesis: Archive reports about damage caused by natural disasters used as asource for the study of hydro-meteorological extremes and their impact on the grounds of the manor Bitov, supervisor: Prof. Rudolf Brázdil)
 • 2005 – present: Degree Ph.D: Faculty of Sciences, Masaryk University Brno, Physical Geography (Thesis: Reconstruction of climate based on historical data of growing grapes in the Czech Republic, supervisor: Prof. Rudolf Brázdil)

Positions:

 • 2006-presence: assistant at the Department of Geography, Masaryk University Brno.
 • since 2007: climatologist/agrometeorologist at the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI), regional office Brno

Research fields:

 • Climate variability and climate change
 • Quality control of the data
 • Homogenization of time series
 • Statistical analysis of time series
 • Historical climatology
 • Hydrometeorological extremes and their impacts

Participation in projects:

 • “Effect of the climate variability and meteorological extremes on the stability of crop production between 1801 and 2007” (GA ČR, 521/08/1682, 2008-2010)
 • “Qualified using of the biotic and abiotic factors of the environmental resistance in the IPM of the fruit orchards“ (MZE, QH91254, 2009-2011).
 • “Analysis of extreme wind speeds in the Czech Republic“ (GA AV, KJB300420905, 2009-2011)

List of publications:

 • BRÁZDIL, R., ZAHRADNÍČEK, P., DOBROVOLNÝ, P., KOTYZA, O.,VALÁŠEK, H. (2008): Viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech Republic. Geografie – Sborník České geografické společnosti, roč. 113, 2008, č. 4, s. 351-378
 • ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P. (2008): Experiences with quality control and homogenization of daily series of various meteorological elements in the Czech Republic, 1961-2007. In: Proceedings of the Sixth seminar for homogenization and quality control in climatological databases (Budapest, 25. – 30. May 2008b). WCDMP, WMO, Genova. (in press)
 • ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P. (2009): Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000. In: Fyzickogeografický sborník 6. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, v tisku
 • ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., SKALÁK, P. (2009): Data quality control and homogenization of air temperature and precipitation series in the area of the Czech Republic in the period 1961–2007. Adv. Sci. Res., 3, p. 23-26
 • Venema, V. K. C., Mestre, O., Aguilar, E., Auer, I., Guijarro, J. A., Domonkos, P., Vertacnik, G., Szentimrey, T., Stepanek, P., Zahradnicek, P., Viarre, J., Müller-Westermeier, G., Lakatos, M., Williams, C. N., Menne, M. J., Lindau, R., Rasol, D., Rustemeier, E., Kolokythas, K., Marinova, T., Andresen, L., Acquaotta, F., Fratianni, S., Cheval, S., Klancar, M., Brunetti, M., Gruber, C., Prohom Duran, M., Likso, T., Esteban, P., and Brandsma, T. (2012): Benchmarking homogenization algorithms for monthly data, Clim. Past, 8, 89-115, doi:10.5194/cp-8-89-2012.
 • ZAHRADNÍČEK, P. (2007), Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady na panství Bítov v 18.–20. století, in: Česká geografie v evropském prostoru, České Budějovice, s. 1284–1290. ZAHRADNÍČEK, P., (2008): Fenologické fáze vinné révy v závislosti na meteorologických prvcích. In: Rožnovský, J. – Litschmann (ed): Sborník příspěvků z mezinárodní konference a CD ROM s články, „Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině“, Mikulov 9.-11.9.2008, Česká bioklimatologická společnost v nakl. Českého hydrometeorologického ústavu, ISBN 978-80-86690-55-1, s. 82 (přiložen CD ROM).
 • ZAHRADNÍČEK, P., HÁJKOVÁ, L. (2009): Vliv meteorologických prvků na vybrané fenologické fáze révy vinné a jejich časová dynamika. Meteorologické Zprávy. roč. 62, č. 3, s. 51-59 (v tisku)
 • ZAHRADNÍČEK, P., (2009): The temporal dynamics of the grapevine phenophases and thein prediction for future. In: Přibylova,A – Bičařova,S.(ed): Sustainable development and Bioclimate, Stará lesná 5-8.10.2009, Slovenská bioklimatologická společnost, ISBN: 978-80-900450-1-9, s. 180-182