Petr Skalák

Education:

 • 1997–2003: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, study program Meteorology and Climatology, Master degree (Mgr.) in 2003
 • 2007-present: PhD. study program of Meteorology and Climatology at the Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Positions:

 • 2003–present: junior climatologist at Czech Hydrometeorological Institute, Department of Climatology, Prague

Research field:

 • Climatological database management
 • Spatial analysis of climatological data (especially within GIS environment)
 • Regional climate modeling with an emphasis on the validation of climate models

Projects:

 • Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (Specification of existing estimates of climate change impacts in hydrology, water management, agriculture and forestry sectors and proposals for adaptation options) (MŹP SP/1A6/108/07, 2007-2011, principal investigator Jan Pretel)
 • Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA) (6th FP EU, STREP, GOCE 037005, 2006-2009, coordinator T.Halenka, Charles University, Prague)
 • ENSEMBLE-based predictions of climate change and its impacts (ENSEMBLES) (6th FP EU, GOCE-CT-2003-505539, 2004-2009, coordinator D.Griggs, Meteorological Office, Bracknell, UK)
 • Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhové pokrývky pro zajištění spolehlivých nosných konstrukcí (Probabilistic applications of geostatistic methods of processing of snow cover characteristics to assure the reliable bearing structures) (GA ČR, GA 103/08/0589, 2008-2010, principal investigator Petr Brož)
 • Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (Global and regional climate model simulations in Central Europe in the 18th-20th centuries in comparison with observed and reconstructed climate) (GA ČR, P209/11/0956, 2011-2015, principal investigator Rudolf Brázdil)
 • Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení (Development of the regional climate model for a very high resolution) (GA ČR, P209/11/2405, 2011-2014, principal investigator Radan Huth)

Selected publications:

 • Farda, A., Štěpánek, P., Halenka, T., Skalák, P., and Belda, M., 2007: Model ALADIN in climate mode forced with ERA-40 reanalysis (coarse resolution experiment). Meteorol. J. 10, 123-130.
 • Skalák, P., and Štěpánek, 2008: Validation of ALADIN-Climate/CZ Present Climate Simulations, in WDS’08 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 50–54
 • Skalák, P., Štěpánek, P., and Farda, A., 2008: Validation of ALADIN-Climate/CZ for present climate (1961-1990) over the Czech Republic. Idöjárás 112, 191-201.
 • Štěpánek, P., Zahradníček, P., and Skalák, P. (2009): Data quality control and homogenization of air temperature and precipitation series in the area of the Czech Republic in the period 1961–2007. Adv. Sci. Res. 3, p. 23-26
 • Štepánek P., Farda A., and Skalák, P., 2009: Fluctuations of selected meteorological elements in mountainous regions of the Czech and Slovak republic according to RCM ALADIN-Climate/CZ outputs in the periods 2021-2050 and 2071-2100, in reviewed proceedings of “Sustainable development and bioclimate” conference, Stara Lesna, 2009 (eds. A. Pribullova and S. Bicarova), ISBN 978-80900450-1-9.
 • Skalák P., Štepánek P., and Farda A., 2009: ALADIN-Climate/CZ simulation of the 21st century climate in the Czech Republic for the A1B emission scenario, in workshop proceedings of 2nd International Lund RCM Workshop, Lund, Sweden, 4-8 May 2009.
 • Halenka T., Skalák P., and Belda M., 2009: On the validation of RCMs in terms of reproducing the annual cycle in workshop proceedings of 2nd International Lund RCM Workshop, Lund, Sweden, 4-8 May 2009.
 • Trnka, M., Eitzinger, J., Dobrovský, M., Semerádová, D., Štepánek, P., Hlavinka, P., Balek, J., Skalák, P., Farda, A., Formayer, and H., Žalud, Z., 2010: Is rainfed crop production in central Europe at risk? Using a regional climate model to produce high resolution agroclimatic information for decision makers. The Journal of Agricultural Science, 148, 639-656, doi:10.1017/S0021859610000638.
 • Kocmánková, E., Trnka, M., Eitzinger, J., Dobrovský, M., Štepánek, P., Semerádová, D., Balek, J., Skalák, P., Farda, A., Juroch, J., and Žalud Z., 2011: Estimating the impact of climate change on the occurrence of selected pests at a high spatial resolution: a novel approach. The Journal of Agricultural Science, 149, 185-195, doi:10.1017/S0021859610001140.
 • Vizi, L., Hlásný, T., Farda, A., Štěpánek, P., Skalák, P., and Sitková, Z., 2011: Geostatistical modeling of high resolution climate change scenario data. Idöjárás 115, 71-85.